About

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

THEATRE AND CLOWN WORKSHOPS

About school

 

 

🇬🇧

The school have a playful, pleasurable and pretention free attitude toward theatre.

In the school professional artists as well as less experienced discover or rediscover their original desire for why they want to be on stage.

Years of work with boring performances, boring directors and high-pitched pretentions have made the actors tired and bored.

These workshops are vitamin injections that appeal to the participants' original desire to play theater. At school, we never forget that we are playing theater  because we want to have fun and forget about ourselves and reality. Theater is the kingdom of games and fantasy.

The participants discover new worlds that they could never imagine they had access to. They discover the freedom of playing.

 

Participants are encouraged to have fun and realises that their imagination, impulse and pleasure is the key to acting.

In what game style does the audience love me? Does the audience laugh when I play the ridiculous lovable "idiot" with red nose?

Then you're in the clown's universe. Is the crowd tense like on needles, ready to follow my smallest wink when I pretend that I am Romeo? Then classical theater could be your kingdom.

 

COMMON QUESTIONS:

 

1. Why does the school not teach any specific technique or style?

 

Because everyone is different. My method is to unlock the lock to the actor's soul. That sounds pretentious. But it's about getting the actor at the bottom of her heart to start enjoy and have fun on the stage.

My method is to guide and encourage participants to find their own original expression. A bad school is loading

participants a heavy backpack of technique, theories and style. A good school gives freedom and ease. This is a good school.

 

2. What can you expect as a participant?

 

To explore sides of yourself that you did not know about. To see the world in a new way. Humor. Having fun in a way that you have never experienced before. You will learn that being challenged and a bit scared is part of the fun of being an actor.

It is when we enjoy ourselves and have fun that we can start to learn. The learning process in the school is not primarly intellectual, it should crawl into the pores throughout the body. One should understand with the whole body. The school is revolutionary and changes participants' views on theater and acting.

 

3. Should you prepare for school start?

 

No. But it's an advantage to come open and without a lot of preconceived sentences and boring theories about theater.

 

4. It is said that the school fits professional as well as amateurs, is that right?

 

Yes. All teaching is based on each individual's abilities so it does not matter if you are a professional or an amateur. On the other hand, it is an advantage with some kind of stage experience.

 

5. What does Jonas Södergren School distinguish from other theatre schools?

 

Most of it. First of all, it's more fun to go to this school. A good school is never boring. No time is wasted for boring theories or text or character analysis. The school dislike realistic theater and encourages

unconventional impulses, fun and imagination. Theater must never be boring or normal. It's no wonder that so few people go to theater. There (most of the time) we are served boring old plays, boring directors and boring actors. 

 

 

Om skolan

 

 

🇸🇪

Skolan har en lekfull, lustfylld och icke pretentiös inställning till teater.

Här återupptäcker professionella artister såväl som mindre erfarna sin ursprungliga lust till varför man vill stå på scen.

Åratals av jobb med tråkiga föreställningar, tråkig regi och högtravande pretentioner har gjort skådespelarna trötta och uttråkade.

Dessa workshops är vitamininjektioner som bejakar deltagarnas ursprungliga lust till att spela teater. I skolan glömmer vi aldrig att vi spelar teater just därför att vi vill ha kul och glömma oss själva och verkligheten. Teater är fantasins kungarike.

Deltagarna upptäcker nya världar som dom aldrig kunnat ana att dom hade tillgång till. Att upptäcka friheten i att leka att man är någon annan. 

 

Deltagarna uppmuntras att ha kul och upptäcker att deras fantasi, impuls och spelglädje är nyckeln till skådespeleri.

I vilken spelstil älskar publiken mig? Skrattar publiken åt mig när jag spelar den löjliga älskansvärda ”idioten” med röd näsa?

Då är du i clownens universum. Sitter publiken spända som på nålar, redo att följa min minsta vink, när jag leker att jag är Romeo? Då kan klassisk teater vara din värld.

 

VANLIGA FRÅGOR:

 

1. Varför lär inte skolan ut någon specifik teknik eller stil?

 

För att alla är olika. Min metod är att luckra upp låset till skådespelarens själ. Det låter pretentiöst. Men det handlar om att få skådespelaren att i botten av sitt hjärta

njuta och ha kul av att stå på scen.

Min metod går ut på att guida och uppmuntra deltagarna att hitta sitt eget originella uttryckssätt. En dålig skola lastar på

deltagarna en tung ryggsäck av teknik och stil. En bra skola ger frihet och lätthet. Detta är en bra skola.

 

2. Vad kan man förvänta sig som deltagare?

 

Att utforska sidor hos sig själv som man inte visste fanns. Att se världen på ett nytt sätt. Att ha humor. Att ha kul på ett sätt som man aldrig tidigare upplevt. Att bli utmanad och känna en skräckblandad förtjusning och förstå att det är en del av det njutningsfulla i att vara skådespelare.

Det är när vi är lustfyllda och har kul som vi verkligen lär oss någonting och kan förändras. Lärande är inget intellektuellt, det ska krypa in i porerna i hela kroppen. Man ska förstå med hela kroppen. Skolan är omvälvande och förändrar deltagarnas syn på teater och skådespeleri.

 

3. Bör man förbereda sig inför skolstarten?

 

Nej. Men det är en fördel att komma öppen och utan en massa förutfattade meningar och tråkiga teorier om teater.

 

4. Det sägs att skolan passar professionella såväl som amatörer, stämmer det?

 

Ja. Undervisningen utgår från varje individs förutsättningar så det spelar ingen roll om du är professionell eller amatör. Däremot är det en fördel med någon form av scenvana.

 

5. Vad skiljer Jonas Södergren school från andra teaterskolor?

 

Det mesta. För det första är det mera lustfyllt att gå denna skola. En bra skola är aldrig tråkig. Ingen tid spills åt tråkigt teoretiserande eller analyser av text och karaktär. Skolan tar avstånd ifrån realistisk teater och uppmuntrar till lustfyllda,

okonventionella impulser och fantasi. Teater får aldrig vara tråkig eller normal. Det är inte konstigt att så få människor går på teater. Där (för det mesta) serveras vi tråkiga gamla pjäser, tråkiga regissörer och tråkiga skådespelare.

 

 

Teacher: Jonas Södergren

 

🇬🇧

Jonas Södergren have been teaching theatre and clown since 2003 and have besides his own yearly workshops been teaching for: Cirkus Cirkör, Helsingborgs stadsteaters ensemble, Scenkonst Dalarna, Conservatoire de Caen and Theatre d herouville in France, Pabellon 6 in Bilbao in Spain. He also founded Clownskolan (The Clown school) in Stockholm 2010 which now goes by the name Jonas Södergren school. Jonas is also playing his own shows and numbers all around Sweden as well as in other countries, see Jonas website: jonassodergren.com

 

🇸🇪

Jonas Södergren har undervisat teater och clown sedan 2003 och har förutom egna årliga workshops bl.a varit lärare för: Cirkus Cirkör, Helsingborgs stadsteaters ensemble, Scenkonst Dalarna, Conservatoire de Caen och Theatre d herouville i Frankrike, Pabellon 6 i Bilbao i Spaninen. Han startade också Clownskolan 2010 i Stockholm som nu heter Jonas Södergren school. Jonas är utbildad vid den internationella teater och clownskolan Ecole Philippe Gaulier i London 1999-2001.

Jonas spelar också egna föreställningar och akter runtom i Sverige samt internationellt, se hemsida: jonassodergren.com

 

JONAS SÖDERGREN

Teacher

Email: jonassodergren@hotmail.com

Phone: +46 (0) 70-545 68 69

Web: http://jonassodergren.com