Home

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

THEATRE AND CLOWN WORKSHOPS

CLOWN - ACT & PLAY - CHARACTERS - TEXT & GAME

 

 

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

 

THEATRE AND CLOWN

WORKSHOP

 

🇬🇧 Coming workshops 2019 in Stockholm:

 Clown summer workshop, 1-5 july. Mon-fri

Clown workshop weeked, 5-6 october

Act and Play workshop, wednesdays oct-nov

Clown workshop, tuesdays oct-nov


🇸🇪 Kommande workshops 2019 i Stockholm

Clown sommar workshop 1-5 juli. Mån-fre

Clown workshop helg, 5-6 oktober

Act and Play workshop, onsdagar okt-nov

Clown workshop, tisdagar okt-nov

Text & Game

Theatre Workshop

 

🇬🇧 We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games

 

🇸🇪 Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek

 

 

 

Act & Play

Theatre Workshop

 

🇬🇧 Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage

 

🇸🇪 Genom lekfulla improvisationer guidas deltagarna att hitta sin egen lust och njutning av att stå på scen

Clown

Theatre Workshop

 

🇬🇧 The search for every persons comical, idiotic och loveable sides


🇸🇪 Sökandet efter varje persons komiska, idiotiska och älskansvärda sidor