Home

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

THEATRE AND CLOWN WORKSHOPS

CLOWN - ACT & PLAY - CHARACTERS - TEXT & GAME

 

 

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

 

THEATRE AND CLOWN

WORKSHOP

 

🇬🇧 Coming workshops 2019 in Stockholm:

Characters 15-26 april. Mon-fri

Clown 29 april-10 may. Mon-fri

Act and Play and Clown 6 tuesdays and wednesdays, 7, 8, 14, 15, 21, 22 may. 

Clown summer workshop 1-5 july. Mon-fri

🇸🇪 Kommande workshops 2019 i Stockholm

Characters 15-26 april. Mån-fre

Clown 29 april-10 maj. Mån-fre

Act and Play och Clown 6 tisdagar och onsdagar, 7, 8, 14, 15, 21, 22 maj 

Clown sommar workshop 1-5 juli. Mån-fre

Text & Game

Theatre Workshop

 

🇬🇧 We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games

 

🇸🇪 Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek

 

 

 

Act & Play

Theatre Workshop

 

🇬🇧 Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage

 

🇸🇪 Genom lekfulla improvisationer guidas deltagarna att hitta sin egen lust och njutning av att stå på scen

Clown

Theatre Workshop

 

🇬🇧 The search for every persons comical, idiotic och loveable sides


🇸🇪 Sökandet efter varje persons komiska, idiotiska och älskansvärda sidor