Home

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

THEATRE AND CLOWN WORKSHOPS

CLOWN - ACT & PLAY - CHARACTERS - TEXT & GAME

 

 

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

 

THEATRE AND CLOWN

WORKSHOP

 

🇬🇧 Coming workshops 2020 in Stockholm


Character workshop 30-31 may

Clown workshop 1 week, 29, 30 june and 1, 2, 3 july

Act and Play and Clown workshop 8 wednesdays sept-nov

Clown workshop 3-4 october

Act and Play workshop 17-18 october

Clown workshop 1 week, 2-6 november

Character workshop 14-15 november


🇸🇪 Kommande workshops 2020 i Stockholm


Character workshop helg 30-31 maj

Clown workshop 1 vecka, 29, 30 juni och 1, 2, 3 juli

Act and Play och Clown workshop 8 onsdagar sept-nov

Clown workshop 3-4 oktober

Act and Play workshop 17-18 oktober

Clown workshop 1 vecka, 2-6 november

Karaktärer 14-15 november

Clown workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 The search for every persons comical and loveable idiotic sides


🇸🇪 Sökandet efter varje persons komiska och älskansvärda idiotiska  sidorAct & Play workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage

 

🇸🇪 Genom lekfulla improvisationer guidas deltagarna att hitta sin egen lust och njutning av att stå på scen

Text & Game workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games

 

🇸🇪 Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek