Home

CLOWN - ACT & PLAY - CHARACTERS - TEXT & GAME

 

 

JONAS SÖDERGREN SCHOOL

 

THEATRE AND CLOWN

WORKSHOP

 

🇬🇧 Workshops spring 2024 in Stockholm

23 march: 1 day Clown workshop

20-21 april: Clown workshop 

3-4 may: Character workshop

1-2 june: Act and play workshop

24-28 june: Clown workshop 


NEWS! Jonas will teach at the international theatre school Ecole Philippe Gaulier in France during 2024


🇸🇪 Workshops våren 2024 i Stockholm

23 mars: 1 dag Clown workshop

20-21 april: Clown workshop

3-4 maj: Karaktärer workshop

1-2 juni: Act and play workshop

24-28 juni: Clown workshop


NYHET! Jonas kommer undervisa på den internationella teaterskolan Ecole Philippe Gaulier i Frankrike under 2024Clown workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 The search for every persons comical and lovable idiotic sides


🇸🇪 Sökandet efter varje persons komiska och älskansvärda idiotiska  sidorAct & Play workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage

 

🇸🇪 Genom lekfulla improvisationer guidas deltagarna att hitta sin egen lust och njutning av att stå på scen

Text & Game workshop

Theatre Workshop

 

🇬🇧 We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games

 

🇸🇪 Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek