Workshops

 

🇬🇧 Workshops 2024


Clown workshop 1 day

Where: Stockholm

When: 23 march

Time: 10.30 - 16 pm

Price: 1000 SEK


Clown workshop weekend

Where: Stockholm

When: 20 - 21 april

Time: 10.30 - 16 pm

Price: 1800 SEK


Character workshop weekend

Where: Stockholm

When: 3 - 4 may

Time: Fri 17.30 - 20.30 pm. Sat 10.30 - 16 pm

Price: 1500 SEK


Act and play workshop weekend

Where: Stockholm

When: 1 - 2 juni

Time: 10.30 - 16 pm

Price: 1800 SEK


Clown workshop 1 week

Where: Stockholm

When: 24 - 28 june

Time: Choose between: 10.30 - 14.30 pm or 16.30 - 20.30 pm

Price: 3300 SEK


 

🇸🇪 Workshops 2024

 

Clown workshop 1 dag

Plats: Stockholm

När: 23 mars

Tid: kl 10.30 - 16

Pris: 1000 SEK


Clown workshop weekend

Plats: Stockholm

När: 20 - 21 april

Tid: kl 10.30 - 16

Pris: 1800 SEK


Karaktärer workshop helg

Plats: Stockholm

När: 3 - 4 maj

Tid: Fre kl 17.30 - 20.30. Lör kl 10.30 - 16

Pris: 1500 SEK


Act and play workshop helg

Plats: Stockholm

När: 1 - 2 juni

Tid: kl 10.30 -  16

Pris: 1800 SEK


Clown workshop 1 vecka

Plats: Stockholm

När: 24 - 28 juni

Tid: Välj mellan: kl 10.30 - 14.30 eller kl 16.30 - 20.30

Pris: 3300 SEKClown Workshop

The search for every persons unique comical, ridiculous and loveable sides. Through playful improvisations we search for the red nosed person who pops up on the stage when we least expect it. We learn to have fun when we fail. The clown always remain optimistic although she flops all the time. What is a clown? A clown is a person that on a stage or in a circus have fun to make people laugh by being ridiculous and playfully stupid. Jonas Södergrens original pedagogic is playful and challenging. The workshop strives to liberate the actor on the stage. The workshop is free from boring theories and stupid methods.

Clown Workshop / Clownkurs

Sökandet efter varje individs unika komiska sidor. I lustfyllda improvisationer balanserar deltagarna mellan flop och succé när vi letar efter denna rödnäsda figur som dyker upp när man minst anar det. Vi lär oss att njuta av misstagen, clownen förblir optimistisk trots alla floppar. Vad är en clown? En clown är en komisk och älskansvärd idiotisk person som får publiken att skratta. För dig som vill bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna kurs utmärkt. Clownkursen passar både professionella artister och mindre erfarna. Jonas Södergrens originella pedagogik är lekfull och utmanande och utgår från varje deltagares förutsättningar. Clownkursen är befriad från tråkiga teorier och slavliknande metoder.

Act & Play Workshop

We play theatre because we enjoy to pretend that we are someone else. When we play we forget ourselves and thats the reason why we play. People who wants to think play chess, actors simply want to play. Thinking kills the impulse and feelings kills the game. Don't think! No feelings! We learn that the character we play must follow the actors fantasy and pleasure. The actor is always more interesting than the character he plays. A good actor enjoys all the words she speaks, all the steps she takes. Always light, light as a feather. Through playful and challenging improvisations the students are guided to find their own acting pleasure on the stage. Suits professionals as well as amateurs.

Act & Play Workshop

En teaterkurs för att upptäcka / återupptäcka teaterns kärna: Lusten och njutningen att stå på scen. Tankar dödar impulsen och känslor dödar leken. Tänk inte! Inga känslor! En bra skådespelare njuter av alla ord han säger, av alla steg hon tar. Hela tiden lätt, lätt som en fjäder. Genom improvisationer guidas deltagarna att finna sin egen lust och njutning av att stå på scenen. När älskar vi dig? När tråkar du ut oss? Teaterkursen är lekfull och utmanande och syftar till att befria skådespelaren och teatern från tråkighet och högtravande pretentioner. För dig som vill bjuda på dig själv inför en publik och träna upp din publikkontakt så är denna lekfulla och utmanande teaterkurs perfekt. Passar professionella artister såväl som mindre erfarna.

Characters workshop

The students discover their acting freedom and fantasy by putting on a costume. DONT think about who the character is, DONT think about how the character is, DONT think about where the character comes from. You will discover that on the stage. Your acting pleasure and fantasy together with the costume will guide you. We learn that the character we play must never stop the impulses of the actor. The character should help the actor to find freedom on the stage. The workshop is playful, non analytical and challenging and strives to liberate the actor on the stage.

Karaktärer workshop

I denna teaterkurs får deltagarna i uppgift att hitta en kostym att improvisera i. Tänk maskerad! Tänk INTE på hur karaktären är, tänk INTE på vem karaktären är. Tänk INTE på varifrån karaktären kommer ifrån. Det kommer du att upptäcka på scenen. Din fantasi och spelglädje i samklang med kostymen kommer att visa dig. Låt aldrig karaktären stå i vägen för din impuls och fantasi. Karaktären ska hjälpa dig att hitta frihet på scenen. Hitta en kostym/dräkt som triggar din fantasi. Det bästa är om ingen känner igen dig när du gör din första entre på scenen: -Ingen känner igen mig, haha! Utifrån denna lustfyllda och icke psykologiska inställning till karaktärsarbetet söker vi efter just din unika karaktär som du njuter av att spela. Är den komisk? Melodramatisk? Lekfull? Galen? För dig som vill bjuda på dig själv inför en publik och öva upp din publikkontakt så är denna lekfulla och utmanande workshop/teaterkurs perfekt.

Text & Game workshop

We learn to be light and enjoyable on the stage by filtering the text through games. An actor that underlines the text she is reciting will be heavy, normal and uninteresting. In the theatre we are allowed to be whatever we want, except to be heavy, normal or uninteresting. It is when the actor have fun and enjoys to recite the text through a game that the magic of theatre can start to exist. The workshop suits everyone that wants to discover playful and unconventional directions when working with a text.

Said about Jonas Södergrens workshops:

 

"Jonas is engaged and serious about being playful. It was inspiring and developing to study with him and his pedagogy and to deepen my knowledge about the art of clowning"

 

/ Karin Svensson, artist and former student

Text & Game workshop

Vi lär oss att vara lätta och njutbara på scenen genom att filtrera texten genom lek. En skådespelare som i spelet understryker texten hon säger är tung, normal och ointressant. Som skådespelare kan du vara vad du vill, men du kan aldrig vara tung, normal eller ointressant. Det är när skådespelaren har kul och njuter av att framföra texten genom en lek som teaterns magi kan uppstå. Text & Game workshop passar alla artister som jobbar eller vill jobba med text och som vill upptäcka lekfulla och okonventionella sätt att framföra texten på.

Sagt om Jonas Södergrens workshops:

 

"Det märks att Jonas har stor erfarenhet av att leda grupper där deltagarna har olika scenisk erfarenhet och bakgrund. Jonas är lekfull och engagerad samtidigt som han tar leken på fullaste allvar. Det var inspirerande och utvecklande att spendera en helg med att fördjupa mina kunskaper inom clownkonsten tillsammans med honom och hans pedagogik"

 

/Karin Svensson, artist och workshop deltagare